طرح درس روزانه کار و فناوری ششم دبستان نقاشی بارایانه
9,900 تومان

طرح درس روزانه کار و فناوری ششم دبستان نقاشی بارایانه  در قالب ورد و پی دی اف قابل ویرایش در ۶ صفحه […]

طرح درس روزانه علوم ششم ابتدائی | درس 10: خیلی کوچک
9,900 تومان

طرح درس روزانه خیلی بزرگ و خیلی کوچک علوم ششم دبستان  در قالب ورد و پی دی اف قابل ویرایش در ۴ […]

طرح درس روزانه مضرب ریاضی ششم دبستان
9,900 تومان

طرح درس روزانه مضرب ریاضی ششم دبستان  در قالب ورد و پی دی اف قابل ویرایش در ۴ صفحه برای شما آماده […]

طرح درس تقریب ریاضی ششم ابتدایی
9,900 تومان

طرح درس روزانه تقریب ریاضی ششم دبستان  در قالب ورد و پی دی اف قابل ویرایش در ۶ صفحه برای شما آماده […]

طرح درس روزانه آمار و احتمال ریاضی ششم دبستان
9,900 تومان

طرح درس روزانه آمار و احتمال ریاضی ششم دبستان  در قالب ورد و پی دی اف قابل ویرایش در ۶ صفحه برای […]

طرح درس روزانه اندازه گیری و محاسبات تقریبی ریاضی ششم دبستان
9,900 تومان

طرح درس روزانه اندازه گیری و محاسبات تقریبی ریاضی ششم دبستان طرح درس روزانه اندازه گیری و محاسبات تقریبی ریاضی در پایه […]

طرح درس روزانه کسر و نسبت ریاضی ششم دبستان
9,900 تومان

طرح درس روزانه کسر و نسبت ریاضی ششم دبستان  در قالب ورد و پی دی اف قابل ویرایش در ۵ صفحه برای […]

طرح درس کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی ششم دبستان
9,900 تومان

طرح درس کاربرد درصد در محاسبات مالی ریاضی ششم دبستان  در قالب ورد و پی دی اف قابل ویرایش در ۲ صفحه […]

طرح درس درصد ریاضی ششم دبستان
9,900 تومان

طرح درس درصد ریاضی ششم دبستان  در قالب ورد و پی دی اف قابل ویرایش در ۳ صفحه برای شما آماده کرده […]

طرح درس کاربرد درصد در آمار و احتمال ریاضی ششم دبستان
9,900 تومان

طرح درس کاربرد درصد در آمار و احتمال ریاضی ششم دبستان  در قالب ورد و پی دی اف قابل ویرایش در ۶ […]

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.
ورود به سایت
0